موسسه تحقیقاتی چاقی آرین پویا  (Arian Pooya Obesity Research Institute (A.P.O.R.I

ما با روش‌های تحقیقاتی نوین علم روز دنیا را به کار می‌گیریم و تولید علم را جزوی از خط مشی خود قرار داده‌ایم . حضور مدیر موسسه در جلسات و کنفرانس‌های برجسته داخلی و خارجی نشانی بر بالا بودن درجه علمی موسسه است.

کلینیک در امور زیست محیطی نیز فعال است و دکتر آرین‌نژاد تجریه همکاری با شهرداری مشهد در برگزاری همایشات در مورد آلودگی هوا و تجهیز و توسعه دوچرخه سواری داشته اند . همچنین پروژه شهر پاک طرحی از ایشان است.

در کلینیک تغذیه آرین پویا تا کنون حدود ۶۰ هزار مراجعه کننده به این کلینیک تغذیه تحت برنامه کنترل وزن قرار گرفته اند. فرد تحت بررسی کامل و با برنامه غذایی ویژه دکتر آرین‌نژاد به تنظیم وزن می‌پردازد .