رژیم غذایی پر چربی بر سلول های قرمز خون اثر دارد

اثر منفی رژیم غذایی پرچربی بر سلول های قرمز خون و عملکرد آن ها نقش مهمی در توسعه بیماری قلبی و عروقی دارد.

این اولین مطالعه ای است که در آن اثر سلول های قرمز بر بیماری قلبی و عروقی تعیین می شود و همچنین می تواند بر مسیر تشخیصی و درمانی در سایر اختلالات سلامتی مثل سرطان که مستعد ابتلا به بیماری قلبی و عروقی هستند نیز اثرگذار باشد.

 سلول های سفید خونی نقش مهمی را در سوخت رسانی بافت چربی ، التهاب و مقاومت به انسولین در چاقی و هم چنین تشدید گرفتگی رگ ها یا آترواسکلروزیس که افراد را مستعد حمله و سکته قلبی می سازد ، دارند.

 این یافته ها در زمینه اثر رژیم غذایی پرچربی و چری خون بر سلول های سفید خونی می باشد و در مطالعات انسانی و مدل های حیوانی نشان داده شده است. با وجود این اثر رژیم غذایی پرچربی بر سلول های قرمز خون مطالعه نشده است.

 اختلال در عملکردی سلول های قرمز خون ، همراه با اختلال لایه اندوتلیال در مراحل اولیه اثر رژیم غذایی پر چربی رخ می دهد و نقش بسیار مهمی در بروز آترواسکلروزیس دارد.

یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Circulation منتشر شد.

رفرنس :
Dusten Unruh, et al. Red Blood Cell Dysfunction Induced by High Fat Diet: Potential Implications for Obesity-Related Atherosclerosis. Circulation, 2015

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *