دکتر ارین نژاد مدیر موسسه تحقیقات چاقی آرین پویا میباشد که این موسسه بمدت 14 سال است که در موضوع چاقی بصورت تخصصی کار میکنند.

در کلینیک تغذیه آرین پویا تا کنون حدود 60 هزار مراجعه کننده به این کلینیک تغذیه تحت برنامه کنترل وزن قرار گرفته اند.

دکتر آرین نژاد در موضوعات زیست محیطی نیز بسیار فعال بوده و ایشان طراح پروژه شهر پاک برای شرکت بین المللی شهرپاک بوده اند که این شهر 4000 هکتاری در مجاورت سد ارداک و کوههای هزار مسجد تاسیس خواهد شد.

ایشان در موضوع آلودگی هوای شهر مشهد تلاشهای مستمری داشتند و موسسه تحقیقات چاقی آرین پویا با همکاری شهرداری مشهد بر روی رواج ، تجهیز و توسعه دوچرخه سواری در شهر مشهد جلسات متعددی در محل کلینیک دکتر آرین نژاد داشته اند که این دو نهاد ( موسسه و شهرداری ) در دانشگاه فردوسی همایشی داشتند و مسولین استان و وزارت کشور را متقاعد به قبول و تصویب بودجه پروژه مشترک ایشان و سازمان شهرپاک شهرداری مشهد ، کردند .

موسسه تحقیقات چاقی آرین پویا همچنین کنفرانسی با حضور اساتید دانشگاه و حوزه و دفتر پژوهشهای دکتر شریعتی با موضوع حکومت عقل که دیدگاه آقای دکتر آرین نژاد در درمان قطعی چاقی میدانند را برگزار کردند که محوریت مباحث آن نحوه عملی بکار گیری اندیشه در مقابل حس چشایی بود.

موسسه تحقیقات چاقی کاملا غیر دولتی بوده و هزینه فعالیتهای تحقیقاتی آن تماما توسط جناب آقای دکتر آرین نژاد پرداخت میشود و درآمد کلینیک در مسائل تحقیقاتی هزینه میشود.

آقای دکتر آرین نژاد استاد مشاور پایان نامه تعدادی از دانشجویان پزشکی نیز بوده اند و در حال حاضر نیز استاد مشاور چند پروپوزال تحقیقاتی دانشجویان پزشکی میباشند.

این موسسه همچنین اسپانسر گروه کوهنوردی فراز در صعود به ارتفاعات آرارات بوده اند.