art_1984

دریافت زیاد آهن اشتها را زیاد می کند

امروزه، دلایل بسیار زیادی برای کاهش دریافت گوشت قرمز وجود دارد. در این راستا، محققین بر اساس یک مدل حیوانی دریافتند که دریافت آهن رژیم غذایی موجب افزایش اشتها می شود. به بیان دقیق تر، دریافت زیاد گوشت قرمز موجب سرکوب هورمون لپتین ( یکی از هورمون های تنظیم کننده اشتها) می شود. آهن یکی […]

art_1995

اثر رژیم کربوهیدرات با شاخص گلایسمی پایین بر عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی

در مطالعه ای که شرکت کننده های آن افراد چاق و دارای اضافه وزن بودند نشان داده شد که کربوهیدرات با شاخص گلیسمی پایین در بهبود حساسیت به انسولین، کاهش سطح چربی خون یا فشار خون سیستولیک نقش چندانی ندارد. غذاهایی که محتوی کربوهیدراتی یکسانی دارند می توانند اثرات متفاوتی در افزایش قند خون داشته […]

art_1988

ارتباط رژیم غذایی مدیترانه ای با بیماری مزمن کلیوی

اصطلاح نارسائی مزمن کلیوی (CRF) به از بین رفتن پیشرونده و غیرقابل برگشت عملکرد کلیه گفته می شود. بسیاری از افراد به بیماری مزمن کلیوی مبتلا هستند، ولی از این وضع خود خبر ندارند. نشانه های اولیه بیماری های کلیه، بسیار جزئی و کم اهمیت به نظر می رسند و نهایتا وقتی علائم این بیماری […]